Mi  tiskamo  sve...
Tiskara Gem

Stranice su u izradi!!!

Kontakt podaci

Tiskara G.E.M.
Sveta Katarina 5, 52322 Pićan
Tel: 052 885 220 | Fax: 052 850 622
Besplatni info telefon: 0800 621 622
E-mail: info@gem.hr

Podaci o Tiskari G.E.M.

Osnivač: Bernard Benazić
Zagrebačka banka: HR3223600001101090638
Središnji obrtni registar
Obrtni registar ureda za gospodarstvo
MB: 92053882 | OIB: 50939508520