Mi  tiskamo  sve...
Tiskara Gem

Naručite svoju knjigu prigovora već danas !


Dostava je besplatna

 
Knjiga žalbi kao dokument nije više na
snazi, a umjesto nje dužni ste potrošaču
omogućiti podnošenje prigovora.


 
 

knjiga prigovora

   

knjiga žalbi
 

 

 

 
 
 

 

Tiskara G.E.M, Sveta Katarina 5, 52322 Pićan | Tel: 052 885 220 | Fax: 052 850 622

Besplatni info telefon: 0800 621 622 | E-mail: info@gem.hr