Mi  tiskamo  sve...
Tiskara Gem

Naručite svoju knjigu prigovora već danas !


Dostava je besplatna

Narudžba knjige prigovora

(ispunite sva polja formulara)

PODACI ZA NARUDŽBU
Kupac:
Adresa:
Poštanski broj:
Grad:
OIB:
Telefon:
Faks:
E-mail adresa:
Način plaćanja:
Količina kom:

 Cijena: 100 kn

Ukupno:  kn
    PDV 25% kn
    Dostava : kn
    Za platiti: kn

Cijena jedne knjige prigovora iznosi 100,00 kn bez PDV-a.
Dostava je besplatna.

      knjiga prigovora