Mi  tiskamo  sve...
Tiskara Gem

Naručite svoju knjigu prigovora već danas !


Dostava je besplatna

Knjiga prigovora

 

          Kao što ste već zasigurno upoznati, Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 Kn do 100.000 Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 10. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora). Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna od 10.000 do 15.000 kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna


          U smislu zakona, "trgovac" je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja, što znači da praktički svatko mora imati knjigu prigovora.


          Kako bi Vam olakšali zadovoljavanje propisanih zakonskih normi u suradnji sa pravnim savjetnicima napravili smo Knjigu prigovora koja sadrži sve potrebne zakonom propisane elemente; uz knjigu ujedno dolaze PVC naljepnice "Knjiga prigovora nalazi se na blagajni" i "Knjigu prigovora zatražite od osoblja" pa možete iskoristiti onu koja Vam odgovara. Tu je i kartonski trokut koji označava gdje se nalazi knjiga kao i samoljepiva Obavijest o načinu podnošenja prigovora. Sama knjiga sadrži uz hrvatski i upute na 4 svjetska jezika ( Engleski, njemački, talijanski i francuski), prostor za pisanje prigovora te evidenciju samih prigovora na kraju iste. Knjiga dolazi uvezana u tvrde korice od umjetne kože i sa pokaznom trakom.

          Cijena knjige prigovora je 100,00 Kn bez PDV-a (125,00 Kn sa PDV-om), a može se naručiti ovdje ili kod TISKARA G.E.M., Sv. Katarina 5, 52332 PIĆAN na broj telefona: 052/850-625, putem faxa: 052/850-622 ili na e-mail: info@gem.hr. Knjigu po primitku uplate dostavljamo putem pošte o našem trošku.

          Uplate molimo izvršiti isključivo na broj računa: HR3223600001101090638, sa pozivom na broj 255 - OIB. Ujedno Vas molimo da točno upišete naziv Vaše tvrtke kako bi Vam mogli ispostaviti račun.

 

Za prikaz veće slike kliknite na sliku ispod

knjiga prigovora

 
   

      knjiga prigovora